🟡Video thanh niên bị xe cán ngang nhiều lần tại Los Angeles California không ai giúp đỡ