top of page

Apr|30|Phù thuỷ bể lốp xe trở thành nhà chính trị gia không được lòng dân nhất trên cả nướcRecent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page