top of page

Aug|21|TT.Trump:”Biden đã bán rẻ nước Mỹ”.Vaccine Tàu+ giá $145 mắc gấp 18 lần vaccine phương tây.bottom of page