top of page

BIDEN LẦN ĐẦU TIÊN KHEN NGỢI TT.TRUMP VÀ CẢM ƠN CHÍNH QUYỀN TRUMP CHO VIỆC TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN VAX
Recent Posts

See All

♦️Trump Looks HOT at Waco Rally – 25,000 Turn Out to See American Hero TT.Trump trông HẤP DẪN tại Waco Rally – 25.000 người đã đến để xem người hùng nước Mỹ https://www.thegatewaypundit.com/2023/03/tr

bottom of page