top of page

July 6 - Biden và Psaki tuyên bố sẽ bắt người dân Mỹ tiêm ngừa vaccine cúm Vũ Hán
Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page