BREAKING!!! NỔ SÚNG KINH HOÀNG TẠI THÀNH PHỐ NEW YORK, 28 NGƯỜI BỊ THƯƠNG.