top of page

BREAKING!! ◾️ TIẾT LỘ SHOCKED-FBI ĐÃ ĐÁNH CẮP HƠN 1800 MÓN ĐỒ Ở DINH THỰ CỦA TT.TRUMP NGOÀI CÁC TÀIRecent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page