top of page

BREAKING!!! ◾️ TT.TRUMP HỎI DÂN MỸ SẴN SÀNG CHỊU ĐỰNG SỰ HUỶ DIỆT NƯỚC MỸ THÊM BAO NHIÊU NỮA.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page