top of page

BREAKING!! ◾️ XẢ SÚNG KINH HOÀNG TẠI TRƯỜNG HỌC Ở NGA. 15 NGƯỜI THIỆT MẠNG. 24 NGƯỜI BỊ THƯƠNGbottom of page