top of page

🔴DỊCH THUẬT TÓM TẮT BÀI DIỄN VĂN CỦA TT.TRUMP TRONG BUỔI VẬN ĐỘNG RALLY Ở MICHIGAN NGÀY 01/10Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page