top of page

DESANTIS VU KHỐNG TT.TRUMP ĐỨNG VỀ PHE DISNEY CỰC TẢ VÀ TUYÊN BỐ ÔNG TA SẼ CHIẾN THẮNG 2024.Recent Posts

See All

♦️Top FBI Official Admits She Never Read Durham Report and Doesn’t Know Anyone at FBI Who Has Read It (Video) Quan chức hàng đầu của FBI thừa nhận bà ta chưa bao giờ đọc Báo cáo của Durham và không bi

♦️DeSantis: Trump Siding with Disney — ‘Multinational Corporation that Wants to Sexualize Kids’ DeSantis: Trump đứng về phía Disney - ‘Tập đoàn đa quốc gia muốn tình dục hóa trẻ em’ https://www.breitb

bottom of page