top of page

FACEBOOK BỊ BAY MẤT HƠN 80 TỶ ĐÔ GIÁ TRỊ TỪ KHI LOẠI BỎ TT.TRUMP RA KHỎI NỀN TẢNG.Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page