Feb|18|Bẩy Đần,Carinị,BểLốpXe im lặng trước thiên tai Texas nhưng tặng 200 TRIỆU ĐÔ cho tổ chức WHO