GIÁM ĐỐC CDC MỸ TIẾT LỘ ĐỘNG TRỜI : “75% CA TỬ VONG DO CÚM VŨ HÁN GÂY RA ĐỀU CÓ 4 CĂN BỆNH ĐI KÈM"