top of page

June|12|TỐI|Bẩy Đần tuyên bố sẽ ko có buổi họp báo chung với Putin sau buổi hội nghị thượng đỉnhRecent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page