top of page

June|14|Tên hề Bẩy Đần 3 lần phát biểu nhầm lẫn giữa “Libya” và “Syria” tại hội nghị thượng đỉnh G7Recent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page