top of page

June|14|Tên hề Bẩy Đần 3 lần phát biểu nhầm lẫn giữa “Libya” và “Syria” tại hội nghị thượng đỉnh G7Comments


bottom of page