June|16|Hỗn loạn tại cuộc gặp mặt Bẩy Đần-Putin.Nhà báo & quan chức Mỹ bị bảo vệ Nga đuổi ra ngoài