top of page

Sắc lệnh hạng chế nhập cư, tạm ngừng cấp thẻ xanh 60 ngày áp dụng cho những ai?

Chúng ta có nên phán xét Tổng Thống Donald Trump là người vô cảm đối với dân nhập cư khi Ngài ký xuống sắc lệnh tạm ngừng cấp thẻ xanh trong 60 ngày tới?


Nếu bạn là người có lập trường rõ ràng công tư phân minh thì xin hãy nhìn vào sắc lệnh này như một hy sinh nho nhỏ để giúp cho đất nước Hoa Kỳ hồi phục trở lại nền kinh tế và bảo vệ an nguy của toàn dân Mỹ trước dịch cúm Tàu Covid-19.


Không thể nào một ông già 74 tuổi có thể vừa gánh vác một đất nước đang điêu đứng trước đại dịch, đối phó với đám giặc trong giặc ngoài, rồi lại phải lo thêm nhiều vấn nạn nhập cư khác. Các bạn có thấy tội nghiệp cho ông già đó không?


Sức người có hạn...


Các bạn xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, vì không chỉ riêng Hoa Kỳ mới có những hạn chế nhập cư mà là cả thế giới đều bị ảnh hưởng và cần thời gian để chỉnh đốn lại từng quốc gia. Xin đừng vì sắc lệnh này mà tỏ ra bất mảng hay vội vàng phán xét TT.Trump. Đây chỉ là sắc lệnh tạm thời và có thể sẽ được gỡ bỏ sớm hơn nếu người dân Mỹ có thể trở lại đi làm an toàn và nền kinh tế Hoa Kỳ được hồi phục trở lại... 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 IN GOD WE TRUST 🇺🇸🇺🇸🇺🇸Recent Posts

See All
bottom of page