Sept|10| Hoa Kỳ tước thị thực hơn 1000 người Trung Cộng do dính líu đến quân đội