THẨM PHÁN RA LỆNH KHÁM XÉT DINH THỰ TT.TRUMP LÀ NHÀ TÀI TRỢ CỦA OBAMA VÀ KẾT NỐI VỚI JEFFREY EPSTEIN