top of page

THẨM PHÁN RA LỆNH KHÁM XÉT DINH THỰ TT.TRUMP LÀ NHÀ TÀI TRỢ CỦA OBAMA VÀ KẾT NỐI VỚI JEFFREY EPSTEINRecent Posts

See All

♦️President Donald Trump Requests Indefinite Postponement of Document Trial Date TT.Donald Trump yêu cầu hoãn vô thời hạn ngày xét xử tài liệu mật https://www.breitbart.com/politics/2023/07/11/donald-

bottom of page