TT.TRUMP CẢNH BÁO : “ĐẤT NƯỚC NÀY ĐANG ĐI XUỐNG ĐỊA NGỤC VÀ ĐANG BỊ BỎ MẶC”