top of page

✨Bonjour VietNam 👋🏻 - Sonia Ohlala Cover

Sonia mến tặng cả nhà bài nhạc cuối tuần Sonia vừa thâu xong. Chắc các bạn ai cũng quen thuộc với bài hát này đúng không?. Hôm bữa Sonia nghe chị Hoang Thanh Tam Tran đàn đàn tranh bài này thật hay nên mới có ý định hát cover hôm nay 😊.


Mong mọi người sẽ thích 🤗🎶🎤🎼♥️ Bizous tout le monde. 😘
Recent Posts

See All

♦️Zelensky Admits Fear of Trump 2024, Begs for More Patriot Missile Systems Zelensky thừa nhận sợ TT.Trump 2024, cầu xin Mỹ cung cấp thêm hệ thống hoả tiễn Patriot https://www.breitbart.com/europe/202

bottom of page